Probleemstelling

Veel ondernemers ervaren problemen in hun bedrijfsvoering, en roepen dan de hulp in van deskundigen, in de hoop dat zij, hun redders in nood, het probleem oplossen. Dit is meestal het geval, echter hiervoor dient het probleem wel correct geformuleerd te zijn, zodat het duidelijk…

Strategie route naar Succes maps

De strategie die ondernemingen hanteren om hun doelstellingen te bereiken, dienen sinds enige tijd aanzienlijk aangepast te worden. Er is namelijk een aanzienlijke verandering gaande betreffende de gegevensverwerking van personen. Waar we vroeger als ondernemer een naam en een e-mailadres konden gebruiken om geïnteresseerden te…