14c. Kengetallen – Solvabiliteit

14c. Kengetallen - Solvabiliteit