Logo Paul van Mackelenbergh

Analyse van jou bedrijfsomgeving

Analyse van jou bedrijfsomgeving

Analyse van jou bedrijfsomgeving doen we onder andere met de 5 C analyse. Deze analyse omvat de onderdelen:

 • Company
 • Collaborators
 • Customers
 • Competitors
 • Climate

Mijn BedrijfPVM

Company

In dit onderdeel evalueer je je bedrijf. Reflecteer op je doelen, kijk kritisch naar je strategie en beoordeel je capabiliteit. De bedoeling is om je bedrijf in kaart te brengen met als doel om je sterke en zwakke punten boven water te halen. Begin bijvoorbeeld met het beantwoorden van de volgende vragen:

Wat zijn je Doelen en Strategie?

 • Wat zijn voor afgelopen jaar de doelen en strategie geweest?
 • Wat zijn de doelen en strategie door de jaren heen geweest?
 • Waar wil ik over een jaar staan als bedrijf?
 • Welke marketingmethoden zijn ingezet?

Hoe is de Performance van je bedrijf

 • Hoe effectief hebben de gekozen strategieën tot nu toe gewerkt?
 • Zijn de doelen afgelopen jaren behaald?
 • Waar lagen knelpunten in het behalen van de doelen?
 • Welke onvoorziene positieve gebeurtenissen zijn er geweest die hebben bijgedragen aan het halen van doelen?


Hoe is de Positionering van je bedrijf?

 • Wat is de perceptie van je bedrijf in de markt?
 • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
 • Wat is de mening van de doelgroep over je bedrijf?

Wat voor Producten verkoop je?

 • Hoe goed is mijn productaanbod?
 • Waar zou je wijzigingen aanbrengen?

Probeer deze vragen uitgebreid te beantwoorden. Ga de diepte in en doe onderzoek. Stop pas met het antwoord als je tevreden bent over de volledigheid ervan. Wees eerlijk in de antwoorden en vraag je af of je tevreden bent met de huidige situatie. Maak eventueel al notities als je ideeën voor de strategie krijgt.

Collaborators

Collaborators, oftewel je samenwerkingspartners, vormen een belangrijke rol in je bedrijfsprocessen. In dit onderdeel ga je alle samenwerkingen uitschrijven en daarbij ook direct nadenken over hoe jouw samenwerkingspartners jouw bedrijf kunnen helpen. Er zijn vier soorten samenwerkingen:

 1. Leveranciers.
  Leveranciers zijn meestal reactief. Ze leveren goederen die jij van ze inkoopt. Maar meestal hebben je leveranciers ook kennis die voor jou waardevol kan zijn. En zowel jij als je leveranciers zijn gebaat bij groei van je bedrijf. Schrijf uit welke leveranciers je kunnen helpen en op welke manier.
 2. Bureaus.
  Werk je samen met een internetbureau? Of met freelance copywriters? Schrijf ze uit en werk eventueel enkele vragen uit die je naar ze kunt sturen over kansen en verbeterpunten in de samenwerking.
 3. Distributeurs.
  Dit zijn de partijen die jouw voorraad verkopen. Bijvoorbeeld winkels of affiliates. Schrijf ze uit en werk uit of, en hoe, deze partners jouw kunnen helpen in het verwezenlijken van jouw doelen.
 4. Parterschappen.
  Heb je business partners? Schrijf eens uit hoe ze je extra van dienst kunnen zijn bij het leveren van kennis, goederen of geld om jouw doelen te behalen.

Customers

Dit onderdeel is erg belangrijk. Je gaat uitzoeken en uitschrijven wie jouw ideale klant is, wie op dit moment je klant is en hoe jouw (ideale) klant de keuze maakt om bij jou een aankoop te doen. Doe onderzoek naar de volgende zaken:

 1. Wat is de grootte van jouw afzetmarkt en wat is de groei?
 2. Welke marktsegmenten zijn er in je afzetmarkt?
 3. Welke factoren spelen mee in het aankoopproces?
 4. Waar koopt je klant (het liefst) je product?
 5. Waar zoekt en vindt je klant informatie over jouw product?
 6. Hoe ziet het aankoopproces er uit?
 7. Hoe vaak koopt een klant iets bij jou?
 8. In hoeverre zijn er seizoensinvloeden op je verkoop?
 9. Hoeveel producten koopt je klant per keer en hoeveel geeft hij uit?
 10. Wat zijn de trends die je inzichtelijk kunt brengen over de behoeften en voorkeuren?

 Competitors

Door je concurrenten te identificeren en te omschrijven krijg je een goed beeld van je competitie en de plek van jouw bedrijf in je branche. Maar belangrijker nog: deze data gebruik je om een strategie te vormen die kansen benutten die je concurrenten laten liggen en een strategie die bedreigingen van concurrenten kan weerleggen.

Je kunt als volgt te werk gaan:

 1. Identificeer je primaire concurrenten
 2. Beantwoord de volgende vragen per concurrent:
  • Hoe profileert het bedrijf zich?
  • Wat is de perceptie van de klant van het bedrijf?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten?
  • Wat is een goede strategie om de strijd met het bedrijf aan te gaan?


Zijn er nog opkomende concurrenten of indirecte concurrenten die een bedreiging (kunnen) vormen? Analyseer deze dan op dezelfde manier.

Climate

Wil jij voorbereid zijn op verandering? Dan heb je een strategie nodig die inspeelt op de ontwikkelingen die van invloed zijn op je business. Om het klimaat in kaart te brengen, gaan we een variant van een PEST-analyse toepassen. Een PEST-analyse omvat standaard de politieke, economische, sociale en technische factoren die het klimaat van een onderneming bepalen. Er zijn inmiddels meerdere varianten van de PEST-analyse. Twee toevoegingen die ik in dit geval opneem zijn: demografische en ecologische factoren.

Politiek
Omschrijf hoe de politiek zich bezighoudt met de economie en waar jij het effect van merkt als bedrijf. Denk hierbij belastingregels, beperkingen op het gebied van handel, ecologische beperkingen, maar ook politieke stabiliteit.
Economie
Omschrijf de situatie van de economie. Ga in op de trend in economische groei of daling, inflatie en wisselkoersen. Ligt toe hoe de economie van invloed is op je bedrijf.
Sociaal
Leg sociale factoren toe die van invloed zijn op je business. Denk aan: trends in lifestijl, kooppatronen, religie, taal, de opinie over jouw producten.

 

Techniek
Licht toe hoe technologische veranderingen van invloed zijn op je business. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: zijn er technologische veranderingen die van invloed zijn op het aankoopproces? Zijn er nieuwe technieken die voor efficiëntie kunnen zorgen in het productie of verkoopproces? Zijn er online ontwikkelingen die van invloed zijn op aankopen?
Demografie
Demografie zou een onderdeel van ‘sociaal’ kunnen zijn, maar naar mijn idee is het voor veel ondernemingen interessant om dieper in te gaan op demografische statistieken. Breng bijvoorbeeld in kaart:

 • Als je een demografisch profiel van je klant hebt, hoeveel potentiële klanten er op dit moment zijn en wat de groei is van deze doelgroep.
 • Voor jouw afzetgebied: statistieken over inkomen, etniciteit, gezinssamenstelling, werkloosheid en politieke voorkeur.

Ecologisch
Er is sinds een aantal jaren een sterke ontwikkeling aanwezig op het ‘groene’ vlak. Er is steeds meer vraag naar duurzame producten en productieprocessen. Breng voor jezelf in kaart: in hoeverre let je doelgroep op het feit of jij duurzame producten levert of hoe groen je productieprocessen zijn? En breng in kaart wat de ontwikkelingen en mogelijkheden zijn.

Samenvatting

Als het goed is heb je nu flink veel relevante informatie verzameld. Om naar de volgende stap te gaan, is het goed om een samenvatting te maken van de situatie te maken. Houd het kort, ongeveer een a4 en gebruik alleen de informatie die je wilt gebruiken voor je strategie.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *