AVG Security Scan


1.1 Is er binnen uw organisatie sprake van de verwerking van Persoonsgegevens?

 

 

Persoonsgegevens, zijn gegevens die verwijzen naar een geïdentificeerde, of identificeerbare persoon.

De verwerking van persoonsgegevens houdt in; elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Deze persoon, de verwerkingsverantwoordelijke zorgt op regelmatige basis voor de analyse van de gegevens, en de impact die de gegevens hebben, op de betrokkene, wanneer deze in verkeerde handen komen, of openbaar worden.

De verwerkingsverantwoordelijk zorgt tevens voor de controle van de beveiliging, en de co├Ârdinerende werkzaamheden die daarmee samenhangen.