AVG Security Scan – 1.5

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

1.5 Is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens voldoende SMART omschreven?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Deze scan is van groot belang om de impact van de persoonsgegevens, en het verlies hiervan, op de betrokkene te kunnen bepalen, en hiermee de veiligheidsrisico’s die dat met zich meebrengt.[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]U dient de doelen dan ook SMART te omschrijven:

Specifiek:          De doelstelling dient eenduidig te zijn
Meetbaar:         Onder welke meetbare voorwaarden wordt het doel bereikt?
Acceptabel:      Zijn de voorwaarden acceptabel, of wordt de impact van de gegevens te groot voor de betrokkenen?
Realistisch:       Is de doelstelling haalbaar?
Tijdgebonden:  Wanneer dient het doel gerealiseerd te zijn, en zijn de persoonsgegevens dan nog nodig?[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Een SMART omschreven doelstelling is essentieel voor het maken van keuzes voor het inrrichten voor een kwalitatief goede gegevensverwerking.[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Tijdgebonden is tevens van toepassing op de vraag of gegevens bewaard dienen te blijven.
Bij gegevens van prospects, kunnen deze bij het einde van de opdracht of het project, vernietigd worden.

Bij gegevens van klanten worden wettelijk bewaartermijnen gehanteerd.[/text_block]