AVG Security Scan – 1.6 g

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

1.6 Is er bij de werkzaamheden binnen uw organisatie sprake van:

g. Gebruik van al verzamelde gegevens voor een nieuw doel of een nieuwe manier van gebruiken?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Het kan hier gaan om bijvoorbeeld het samenvoegen van interne databases om klantprofielen op te stellen.[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Uw risicoprofiel veranderd door deze wijzigingen, en u wordt dan ook geadviseerd een compliance check uit te voeren. Dergelijke projecten vragen op een goede beoordeling van de consequenties op het gebied van de privacy.[/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]U loopt verhoogde risico’s bij het wijzigen van de verwerking. De impact van deze werkwijze binnen uw organisatie, kan reacties oproepen bij uw personeel, en andere betrokkenen.
Dit kan leiden tot verhoogde kans op imagoschade, verstoring van de bedrijfscontinuïteit, en acties door handhavers en toezichthouders.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Analyseer welke wijzigingen er plaatsvinden, en registreer deze. Ga aansluitend na welke gevolgen dit heeft voor de betrokkenen, en de impact die deze wijzigingen kunnen hebben.

Informeer de betrokkenen of zij geen bezwaar hebben tegen de vernieuwde aangepaste gegevensverwerking, en geef ze daarbij de mogelijkheid om uit te schrijven, wanneer zij het niet eens zijn met de nieuwe werkwijze.

In iedere verzonden e-mail dient zo’n uitschijf mogelijkheid al aanwezig te zijn![/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Een transparante houding naar de betrokkenen, en duidelijke communicatie is dan ook het sleutelwoord![/text_block]

Een goede interne analyse kan hier uitkomst bieden; u kunt dan alle factoren binnen uw organisatie beoordelen en deze optimaal beveiligen. Hiervoor hebben wij de Interne Organisatie Scan ontwikkeld, waar ook de Security van de sytemen binnen uw organisatie onder de loep wordt genomen.