AVG Security Scan – 2.4.1

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

2.4.1  Wanneer u bij de vorige vragen van 2.4  met Ja heeft beantwoord; kan het doel met andere gegevens worden bereikt die een verminderd risico op misbruik met zich meebrengen?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]U loopt een verhoogd risico. Het risico bestaat dat betrokkenen minder snel willen meewerken, of het vertrouwen in de organisatie vermindert.

U wordt geadviseerd ander minder ingrijpende gegevens te gebruiken.

Bovendien loopt u organisatie compiance risico’s als dit het geval is!

“Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn”.[/text_block]