AVG Security Scan – 3.3

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

3.3  Zijn er partijen betrokken bij het project of de verwerking, die zich niet aan een met Nedrland vergelijkbare privacywetgeving hoeven te houden?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Voor gegevens die worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) moet een adequaat niveau van bescherming geboden worden. Alle landen binnen de EER dienen te voldoen aan de Europese gegevensbeschermingsrichtlijn.

De Europese Commissie neemt een beslissing over het passend zijn van het geboden beschermingsniveau voor landen buiten de EER. Een lijst van deze landen kan gevonden worden op internet: Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Houd bij het beantwoorden van deze vraag rekening met:

  1. Of de gegevens van het groendgebied komen waar ze worden opgeslagen.
  2. Of de gegevens aan de partijen worden verstrekt die niet op het grondgebied zijn gevestigd waar de gegevens worden verzameld

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo ja, wordt u geadviseerd na te gaan in hoeverre een adequaat beschermingsniveau wordt geboden door het betreffende land of de betreffende organisatie.

Maak schriftelijke afspraken met de betreffende organisatie(s), over hoe dit beschermingsniveau gehandhaafd kan worden, en blijven.[/text_block]