AVG Security Scan – 3.4

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

3.4  Is de verstrekking van de gegevens aan derde partijen in lijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij het beantwoorden rekening met:

  1. Wat het doel is, voor het gebruik van de gegevens
  2. Welke gegevens aan welke partijen worden verstrekt voor welke doel
  3. Of de verstrekking aan de andere partijen een wettelijjke verplichting is
  4. Of de gegevens verkocht worden aan andere partijen
  5. Of andere partijen ingeschakeld worden voor het bereiken van het doel (outsourcing)
  6. Hoe vaak de gegevens aan de andere partijen worden verstrekt (frequentie)
  7. Op welke wijze gegevens worden verstrekt aan andere partijen
  8. Of wordt vastgelegd aan welke partijen gegevens worden verstrekt
  9. Of de andere partij soortgelijke gegevens ontvangt op basis waarvan te herleiden valt op wie de gegevens betrekking hebben.

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo nee, Indien gegevens worden verstrekt aan andere partijen zonder dat deze gegevens daarvoor verzameld zijn bestaat het risico dat deze gegevens niet geschikt zijn voor het doel en dat betrokkenen worden geschaad door verdere verspreiding van de gegevens.

U heeft dan mogelijk een compliance risico.[/text_block]