AVG Security Scan – 4.2

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

4.2 Is het doel van het verzamelen van de gegevens publiekelijk bekend of kan het publiekelijk bekend gemaakt worden?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording van deze vraag rekening met het feit, of de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de verwerking van de gegevens.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo ja, de betrokkene kan een afweging maken of hij of zij hieraan wil meewerken

Zo nee, wordt de verwerking van gegevens zonder dat dit publiekelijk bekend is, of gemaakt kan worden een hoog risico voor de betrokkenen met zich mee.

U wordt geadviseerd een belangenafweging te maken of het doel van de verwerking opweegt tegen de risico’s voor de betrokkenen.[/text_block]