AVG Security Scan – 4.3

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

4.3 Verzamelt u de gegevens op basis van een van de wettelijke grondslagen?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]De AVG kent een beperkt aantal grondslagen op basis waarvan gegevens mogen worden verwerkt:

  1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  2. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is
  3. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
  4. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen
  5. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  6. de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

 

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo ja, is er een wettelijke grondslag voor de verwerking.

Zo nee, loopt u een compliance risico. Voor het verwerken van persoonsgegevens is een grondslag noodzakelijk.[/text_block]