AVG Security Scan – 4.6

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

4.6  Zou de betrokkene kunnen worden verast door de verwerking (op het moment dat hij daarover wordt geïnformeerd)?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. De mate waarin de betrokkene wordt geïnformeerd.

2. Hoe de gegevens worden verzameld (langs welke weg).

3. De gebruikte technologie.

4. De mogelijkheid dat de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de verwerking van de gegevens.

5. Waar de gegevens vandaan komen, van de betrokkene, een interne afdeling, een andere partij, uit eigen waarneming, et cetera.

6. Wat het doel is / de doelen zijn voor het gebruik.

7. Of de gegevens of uitkomsten van gegevensbewerking intern binnen het bedrijf verspreid worden.

8. Op welke wijze (mondeling, schriftelijk, automatisch, elektronisch, waarneming, papier) de gegevens aan andere partijen worden verstrekt.

9. Hoe lang de gegevens worden bewaard[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Ja, loopt U een verhoogd risico. Indien betrokkenen worden verrast door de gegevensverwerking bijvoorbeeld omdat meer gegevens worden verzameld dan op het eerste gezicht noodzakelijk is, of omdat het verdere gebruik niet in lijn is met het doel van verzamelen bestaat het risico dat de betrokkene de gegevens niet wil verstrekken of bezwaar maakt tegen het gebruik.

U wordt geadviseerd na te gaan of de gegevens kunnen worden verzameld of dat de doelen van verder gebruik in lijn zijn met het doel van verzamelen.

 

[/text_block]