AVG Security Scan – 5.3

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

5.3   Is de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd; zijn deze actueel, juist en volledig?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. Of de gegevens worden gecontroleerd, op welke wijze en op welke aspecten de controle plaatsvindt.

2. Of de gegevens kunnen worden gecorrigeerd.

3. Welke personen toegang hebben tot de gegevens voor correctie, verwijderen et cetera van de gegevens.

4. Welke afdelingen toegang hebben tot de gegevens.

5. Hoe vaak de gegevens worden geüpdatet.

6. Wat de gevolgen zijn van het gebruiken van onjuiste gegevens.

7. Of maatregelen getroffen worden om ander gebruik dan het beoogde te voorkomen.

8. Of kwaliteitswaarborgen worden verstrekt bij verstrekking van de gegevens.

9. Wat er gebeurt als (delen van) de gegevens niet aan de andere partijen worden verstrekt.
Ga[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Is de kwaliteit niet gewaarborgd, loopt u risico. Het is van groot belang dat de verwerkte gegevens juist zij om ervoor te zorgen dat geen verkeerde conclusies worden getrokken of verkeerde acties worden ondernomen.

U neemt hiermee een compliance risico

Controleer dus regelmatig de gegevens die u verwerkt![/text_block]