AVG Security Scan – 5.7.1

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

5.7.1  Is het doorgevens van de gegevens aan partijen buiten de organisatie in lijn met de verwachtingen van de betrokkene?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. Voor en door wie het project wordt uitgevoerd.

2. Wat voor technologie wordt gebruikt.

3. Of de betrokkene redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van de verwerking van de gegevens.

4. Of de betrokkenen toestemming geven om de gegevens te verzamelen.

5. Wat het doel is / de doelen zijn voor het gebruik.

6. Of alle gegevens noodzakelijk zijn voor het doel.

7. Welke personen toegang hebben tot de gegevens.

8. Andere partijen die ook gebruikmaken van de gegevens.

9. Welke gegevens (data elementen) aan andere partijen worden verstrekt.

10. Hoelang de gegevens bewaard worden nadat ze voor het (primaire) doel zijn gebruikt.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Nee, loopt u een verhoogd risico. Bij verstrekking van gegevens buiten de organisatie is het van belang dat de betrokkene hiervan op de hoogte is en dat maatregelen zijn getroffen om de gegevens te beschermen.

U loopt een compliance risico.[/text_block]