AVG Security Scan – 5.7

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

5.7  Worden de gegevens verspreid buiten de organisatie?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. Welke organisaties en personen toegang tot de gegevens hebben.

2. Hoe vaak (frequentie) de gegevens worden verstrekt.

3. Het medium dat gebruikt wordt voor verspreiding (bv. papier, CD-ROM, geheugenstick, email, internet).

4. De maatregelen om ander gebruik te voorkomen.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Ja,  loopt U een verhoogd risico. Hoe meer partijen betrokken zijn, hoe groter de kans op verlies van gegevens, onduidelijkheden in verantwoordelijkheden, het gebruik van de gegevens voor andere doelen en de kans op fouten.

Zorg voor een duidelijke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de gegevens waarbij onder andere wordt beschreven:

  1. De beveiliging van gegevens en de afstemming daarvan tussen de partijen.
  2. De gegevenskwaliteit.
  3. Afhandeling van fouten.
  4. Terugmelding van fouten.
  5. Controle.

Zorg ook voor een duidelijke gegevensbeschrijving. Leg afspraken contractueel vast.[/text_block]