AVG Security Scan – 5.8.1

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

5.8.1  Indien profielen worden opgesteld, kan het profiel tot uitsluiting of stigmatisering leiden?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. Of de profielen op individueel niveau opgeslagen worden.

2. Op basis van welke gegevens de profielen worden opgesteld.

3. Welke profielen worden gebruikt.

4. Of een automatische beslissing gebaseerd wordt op de gegevens.

5. Wat de logica achter deze beslissing is.

6. Partijen aan wie de gegevens worden verstrekt.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Ja, loopt U een verhoogd risico. Het nemen van beslissingen op basis van een bepaalde profilering kan uitgelegd worden als discriminatie van bepaalde bevolkings-, leeftijds- of andere groepen. Zorg ervoor dat – indien u toch gebruik maakt van profilering – duidelijk is:

  1. Op basis waarvan deze profielen worden opgesteld.
  2. Welke beslissingen op welke wijze worden genomen op basis van de profielen.
  3. Of uit profielen gevoelige informatie is af te leiden.

Zorg er ook voor dat indien nodig betrokkenen geïnformeerd worden over deze profilering en mogelijke beslissingen.[/text_block]