AVG Security Scan – 5.9

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

5.9  Kunnen de betrokkenen hun gegevens inzien of daarom vragen?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Hierbij kan gedacht worden aan reactie op verzoeken of het geven van inzage in de eigen gegevens door middel van een informatiesysteem (waarbij wel moet vast staan dat gegevens alleen ingezien kunnen worden door personen die dat mogen).[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Ja, loopt U een verhoogd risico. Betrokkenen hebben het recht om hun gegevens in te zien. Hierbij is het van belang dat u zelf ook een helder overzicht heeft van de gegevens die worden verwerkt en waar deze zich binnen de organisatie bevinden. U loopt ook een compliance risico aangezien het verplicht is betrokkenen (op verzoek, eventueel tegen een redelijke vergoeding) inzage te geven[/text_block]