AVG Security Scan


5. Het gebruik van gegevens

Het gebruik van gegevens is in alle bedrijftakken van toepassing, echter in het geval van persoonsgegevens kan dit gevoelig uitpakken, wanneer de betrokkene dit als zodanig percipieerd.

Daarom gaan wij het in dit hoofdstuk hebben over het gebruik van gegevens.