AVG Security Scan – 6.2.1

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

6.2.1   Worden de gegevens na verstrijken van de bewaartermijn op zo’n manier vernietigd of verwijderd dat ze niet meer te benaderen en te gebruiken zijn?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Houd bij de beantwoording rekening met:

1. Of regelgeving of beleid bestaat voor de vernietiging van gegevens (bijvoorbeeld de Archiefwet).

2. Waar (welke locatie) de gegevens worden bewaard.

3. Op welk medium (papier, CD, harde schijf) de gegevens worden bewaard.

4. Of deze locatie / dit medium zijn afgeschermd voor gebruik (bijvoorbeeld het archief).

5. Welke andere redenen bestaan om de gegevens te bewaren zoals bedrijfshistorische, wettelijke, juridische redenen.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]

 

Zo Nee; Het zo kort mogelijk bewaren van gegevens heeft een aantal voordelen.

  1. De benodigde opslag en rekencapaciteit van uw computer systemen is lager, waardoor prestaties, hersteltijden en service niveaus kunnen worden verhoogd.
  2. U zult minder gegevens hoeven te onderhouden en updaten en de kans op fouten wordt verkleind. Eveneens bestaat het risico dat de gegevens worden gebruikt voor andere doelen dan oorspronkelijk verzameld en opgeslagen.
  3. Uw organisatie loopt daarnaast compliance risico’s als u te veel gegevens voor het doel bewaart .

U wordt geadviseerd per gegevensdrager te bepalen op welke wijze de gegevens hierop vernietigd moeten worden.[/text_block]