AVG Security Scan – 6.2

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

6.2  Kunnen de gegevens na afloop van de bewaartermijn fysiek worden verwijderd (uit een bestand) of vernietigd (papier)?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Het is niet voldoende om gegevens aan te merken als ‘verlopen’; na het aflopen van de bewaartermijn dienen deze daadwerkelijk verwijderd te worden. Houd bij de beantwoording van de vraag rekening met:

1. Of het mogelijk is (delen van) de gegevens te vernietigen of te verwijderen.

2. Indien de gegevens worden vernietigd of verwijderd, of dit ongedaan kan worden gemaakt.

3. Of de gegevens anoniem kunnen worden gemaakt om ze te bewaren.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23000000″]Zo Nee loopt U een verhoogd risico.  Indien gegevens oneindig bewaard worden wordt het risico dat deze gebruikt worden door ongeautoriseerde personen hoger. Eveneens brengt het kosten met zich mee om de gegevens te bewaren (en te onderhouden).

Daarnaast is het wenselijk (en in veel gevallen verplicht) gegevens op verzoek van de betrokkene te verwijderen.

U loopt hiermee een compliance risico. U dient gegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor het voldoen aan de doelstellingen .

U wordt geadviseerd de gegevens nadat ze niet meer nodig zijn te vernietigen (als een wettelijke verplichting om ze te bewaren dit niet in de weg staat) of indien dit niet mogelijk is te anonimiseren.

 

[/text_block]