AVG Security Scan – 7.3

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

7.3  is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens die de Autoriteit persoonsgegevens heeft gepubliceerd?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]De Richtsnoeren Beveiliging van persoonsgegevens leggen uit hoe de Autoriteit persoonsgegevens bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens in individuele gevallen de beveiligingsnormen uit de AVG toepast. In de Richtsnoeren wordt verwezen naar en aangesloten bij algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden, zoals bijvoorbeeld ISO/IEC 27001/27002 en NEN 7510.[/text_block]

Bij Nee, wordt U geadviseerd om alsnog te toetsen of en zo ja in welke mate de beveiliging van de persoonsgegevens is geborgd in lijn met de eisen van de Richtsnoeren en met relevante beveiligingsstandaarden.

Scroll naar boven