AVG Security Scan – 8.1

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

8.1  Zijn maatregelen getroffen om datalekken indien noodzakelijk te melden aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan de getroffen personen van wie de gegevens zijn gelekt?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]In de AVG is een meldplicht opgenomen voor datalekken.  Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onder bepaalde voorwaarden moeten melden aan de Autoriteit persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. De betrokkene is degene van wie persoonsgegevens zijn gelekt.[/text_block]

Heeft u hier nog geen inzicht in, dan zijn Maatregelen noodzakelijk om gestructureerd en adequaat invulling te geven aan de wettelijke meldplicht van datalekken.

U wordt geadviseerd alsnog maatregelen te treffen.