AVG Security Scan – 8.2

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

8.2  Is bij het vaststellen van de maatregelen rekening gehouden met de Richtsnoeren die de Autoriteit persoonsgegevens over de meldplicht datalekken heeft gepubliceerd?

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Organisaties tot wie de meldplicht datalekken zich richt moeten zelf een beredeneerde afweging maken of een concreet datalek (inclusief datalekken bij bewerkers) dat hen ter kennis komt onder het bereik van de wettelijke meldplicht valt. Doel van de richtsnoeren is om hen daarbij te ondersteunen. Deze richtsnoeren dienen tevens als uitgangspunt voor de Autoriteit persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen.[/text_block]

Zo Nee, wordt u geadviseerd alsnog te toetsen of en zo ja in welke mate de meldplicht van datalekken is geborgd in lijn met de eisen van de Richtsnoeren.

U bent nu aan het einde gekomen van de AVG Security Scan.
Nu heeft u duidelijk inzicht of uw organisatie voldoet aan de veiligheidseisen conform de AVG.

Zijn er nog onduidelijkheden kunt u contact opnemen via info@rdom.nl of uiteraard de Autoriteit Persoonsgegevens

Scroll naar boven