AVG Security Scan – 8.3

AVG Security Scan

[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]
[text_block style=”style_1.png” align=”left”] [/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”14″ font_color=”%23727272″]

8.3  Heeft u een lek geconstateerd? Meld dit hier!

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”18″ font_color=”%23727272″]Organisaties tot wie de meldplicht datalekken zich richt moeten zelf een beredeneerde afweging maken of een concreet datalek (inclusief datalekken bij bewerkers) dat hen ter kennis komt onder het bereik van de wettelijke meldplicht valt. Doel van de richtsnoeren is om hen daarbij te ondersteunen. Deze richtsnoeren dienen tevens als uitgangspunt voor de Autoriteit persoonsgegevens bij het toepassen van handhavende maatregelen.[/text_block]

Melden datalekken

Organisaties die een datalek willen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat doen via het meldloket datalekken.

U bent nu aan het einde gekomen van de AVG Security Scan.
Nu heeft u duidelijk inzicht of uw organisatie voldoet aan de veiligheidseisen conform de AVG.

Zijn er nog onduidelijkheden kunt u contact opnemen via info@rdom.nl of uiteraard de Autoriteit Persoonsgegevens