Gepost op

Je Strategische uitgangspositie

Je Strategische uitgangspositie

Het is van groot belang dat je duidelijk voor ogen hebt, welke richting je heen wil. Bijvoorbeeld je hebt een product X, en wil dit aan afnemer Y verkopen, of je hebt een dienst X, die je aan doelgroep Y wil bieden. Om hier duidelijkheid te creëren, gebruiken we het model van Ashridge. Dit kan je tevens inzicht bieden in de te volgen richting, wanneer je bijvoorbeeld een idee hebt, en op het punt staat een product of dienst te ontwikkelen.

Model van Ashridge

Missie en Visie volgens het model van Ashridge

Het Ashridgemissiemodel is een hulpmiddel om de missie goed te formuleren. Dit model is opgebouwd uit 4 elementen: Doel, Strategie, Waarden en Gedragsnormen. Het Doel wijst op de bestaansreden van de organisatie. De Strategie bepaald de richting, het werkterrein en de positionering, die naar het doel leiden. De gedragsnormen vormen een leidraad voor de dagelijkse werkzaamheden, en de Waarden even aan welke morele principes hieraan ten grondslag liggen.

Deze vier principes moeten een samenhangend geheel vormen, en moeten gedragen worden door alle medewerkers binnen de organisatie. Het daarom belangrijk om de missie krachtig te formuleren, zodat de medewerkers zich hiermee identificeren, en deze uitdragen. Hiervoor is het element Waarden van extra belang. Wanneer deze aansluiten bij de waarden van de medewerkers, zal deze het beste tot zijn recht komen.

 Bepaal jouw Missie volgens het model

Wat is het bestaansrecht van jouw organisatie (of jouw idee, waarmee je wil beginnen)?
Mijn Doel is…

Doel

Wat is het onderscheidend vermogen waarmee het doel behaald kan worden?
Mijn Strategie is…

Strategie

Wat is het beleid voor het dagelijks gedrag dat ten grondslag ligt aan de waarden en de strategie?
Mijn Gedragnormen zijn…

Gedragsnormen

Wat zijn de waarden waar ik in geloof?
Mijn Waarden zijn…

Waarden

Beschrijf met name het Doel SMART; Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden. Op deze wijze krijg je een duidelijk beeld, en wanneer dit voltooid zou moeten zijn. Tevens creëer je een meetbaar systeem, waarmee je kunt aantonen, dat je werkwijze functioneel is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *