De groei van de onderneming afhankelijk van de leider

Onderzoek heeft uitgewezen, dat de groei van een onderneming en de rol van de leider zijn nauw met elkaar verbonden, en effectief leiderschap is essentieel om de groei van de organisatie op een duurzame en succesvolle manier te bevorderen. Leiders moeten zich bewust zijn van de uitdagingen en kansen die groei met zich meebrengt en de juiste strategieën en benaderingen toepassen om de organisatie naar nieuwe hoogten te leiden.

Een succesvolle groei vereist effectief leiderschap en een visie van de leider van de leider van de onderneming, die dit toelaat. De onderneming groeit net zo hard and de leider. Wanneer de leider niet de visie heeft die verder reikt dan de voordeur, dan zal de onderneming ook niet verder groeien dan diezelfde voordeur. Er zal dan gewerkt moeten worden aan een visie die verder reikt, of mensen aannemen met een ruimere visie.

Dan nog is de leider diegene die de beslissingen neemt, en de plannen goed te keuren voor de stappen die groei dienen te verwezenlijken. Ziet deze geen heil in de plannen, doordat de stappen niet binnen zin visie passen, blijft de ondernemining gevangen binnen zijn visie.

We hebben dan met name te maken met een stukje psychologie van de leider, die gevangen zit in binnen zijn visie, afhankelijk van zijn de overtuigingen die hem en de organisatie blokkeren, en de groei onmogelijk maken.

Niet alleen in de beschreven situatie hebben we te maken met gevangenschap, maar ook in andere situaties kan men belemmerd worden door een overtuiging. Hierdoor weet men zeker dat men tot een bepaald niveau iets kan, of juist iets niet kan. We spreken dan ook wel van een plateau, of het glazen plafond. Je hebt dan de door omstandigheden ooit aangenomen, dat je net zo ver mag gaan als bijvoorbeeld jouw voorbeeld.

Wanneer je dan het door jouw gepercipieerd doel, te grootte van jouw grote voorbeeld hebt behaald, gooi je de rem erop, en start met zelfsabotage. Je gaat dan een vakantieritme creëren, of als de beslissing op een dieper niveau van onderbewustzijn is genomen, kun je spontaan ziek worden. Op die wijze, blijf je congruent aan je beslissing, die er vaak op onderbewust niveau is gecreëerd.

Merk jij ook dat je op een punt staat, dat je door wil groeien, maar dat je ergens tegen het glazen plafond aan zit gedrukt?
Zakelijke en persoonlijke groei kunnen door deze denkwijze ernstig worden belemmerd.

Wil jij hier nu iets aan doen? Ga dan naar

Scroll naar boven