Vrouwe Justitia en het recht

Mag ik u even wijzen op uw recht en?

Komende vrijdag is het dan zover! 25 Mei 2018! De dag waarop de grote Privacywet van kracht wordt, de Algemene Verordening Persoonsgegevens.  De ondernemers van Nederland met de handen in het haar, over hoe alles in goede banen geleid moet worden, en alle processen in onder andere de websites conform de AVG verlopen. In de rest van Europa is het al net zo, alleen daar noemen ze het de GPDR, General Data Protection Regulation. Het komt op hetzelfde neer, uw privacy dient optimaal beschermd te worden.

De burger (lees niet ondernemer) zal er op zich weinig van meekrijgen, en in veel gevallen nog nooit van een AVG gehoord hebben.
En op zich waren er al veel beschermende regels, via de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar nu is dit tevens Europees geregeld, en op sommige plaatsen van aangescherpt.

Daarom wil ik nu ook de gewone burger bekend maken met alle rechten die zij binnenkort hebben.

Uw Rechten inzake uw Privacy

Recht op inzage
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze hebben het recht om u te vragen welke gegevens u van hen heeft. Ze mogen u ook vragen deze gegevens in te zien. In de AVG (artikel 15) staat dit recht beschreven als ‘recht op inzage’. Lees verder

Recht op rectificatie
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om hun persoonsgegevens aan te vullen. In de AVG (artikel 16) staat dit recht beschreven als ‘recht op rectificatie’. Lees verder

Recht op beperking van verwerking
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. In de AVG (artikel 18) staat dit recht omschreven als het ‘recht op beperking van de verwerking’. Lees verder

Recht van bezwaar
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. In de AVG staat dit recht beschreven als ‘recht van bezwaar’. Lees verder

Recht op menselijke blik bij besluiten
Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Lees verder

Recht op Dataportabiliteit
Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Lees verder

Recht op vergetelheid
In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Lees verder

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *