Gepost op

Welke strategie volg jij?

Welke strategie volg jij?

Welke strategie, gebruik jij om je doel te behalen? Heb je jouw doel wel helemaal duidelijk voor ogen?
Dat is waarschijnlijk de belangrijkste factor: “het doel”. Wanneer je jou doel duidelijk voor ogen hebt, is het behalen ervan een fluitje van een cent!

Het doel duidelijk formuleren is daarvan een van de vereisten. Het formuleren van het doel doen als volgt: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische en Tijdgebonden. Wanneer je het doel stelt moet je het dan ook voor ogen hebben, en duidelijk hebben wat het allemaal inhoudt. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een baan, en je kunt daar beginnen, als je een bepaalde opleiding volgt, dan heb je jouw doel exact voor ogen.

Je gaat naar de aanbieder van de opleiding, je informeert hoe lang de opleiding duurt, wat de kosten zijn van de opleiding, wat de vereisten zijn van de vooropleiding, en wanneer deze begint. De opleiding voor lasser duurt 2 maanden, hij leidt je op voor niveau 1, voldoende voor de functie bij het bedrijf wat jij op het oog hebt, en begint binnenkort, zodat je op tijd klaar bent, om de functie bij het bedrijf in te kunnen vullen, over 2 maanden.

Je kunt het zien als jou missie, zodat je bepaald dat je over 2 maanden die opleiding afgerond wil hebben, om in jouw nieuwe functie bij dat bedrijf te beginnen.

 • duidelijk geformuleerd
 • aansluitend op de markt
 • de behoefte van het bedrijf als uitgangspunt
 • gebaseerd op de specifieke competenties
 • motiverend

Waarden

Heb je jouw doel duidelijk voor ogen, dan is het zaak onderzoek naar de waarden waar de organisatie voor staat, en of die overeen komen met de waarden waar jij voor staat. Sta je beide voor verschillende waarden, dan is de samenwerking geen lang leven beschoren.

Is de organisatie waar je gaat werken, gespecialiseerd in het lassen van hokken voor nertsen, en ben jij een voorvechter van de rechten van dieren, dan kan er wellicht een conflict ontstaan. Misschien niet in het begin, maar wanneer jij een demonstratie organiseert, waardoor een wetgeving wordt gewijzigd, met financiële gevolgen voor de organisatie, kan dat zomaar leiden tot een arbeidsconflict.

Gedragsnormen

De gedragsnormen binnen de organisatie, die het beleid vormen voor het dagelijks gedrag dat ten grondslag ligt aan de waarden en de strategie. Er kan een eigenaar zijn die sterk gelovig is, en deze waarden nastreeft in zijn bedrijfsvoering. Wanneer je daar niets mee hebt, kan die tot wrijving leiden.

Jouw Strategie

Deze voorgaande stappen scheppen duidelijkheid in jouw strategie, en het pad dat je gaat volgen naar jouw doel.
Het zal zo veel eenvoudiger worden op je doel te behalen, binnen de door jou gestelde termijn.

Heb jij je doel nog niet concreet voor ogen, of je doelgroep nog niet bepaald, dan help ik je daar graag bij.
Je kunt dan je gegevens achterlaten, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.
Stel hier je vraag

Gepost op

Waarom Inzicht in je organisatie belangrijk is

Inzicht

Waarom inzicht in je organisatie belangrijk is

De meeste ondernemers hebben de overtuiging dat zij zich moeten richten op de verkopen, en het product. Het product dat verkocht moet worden, aan zoveel mogelijk klanten, om zo veel omzet te genereren. Een belangrijk onderdeel, echter ga je dan voorbij aan de mogelijkheid of je wel de juiste service kan bieden!

Als ik morgen bijvoorbeeld een restaurant begin, en huur een kok in met wat personeel, en zet gelijk een advertentie, kunnen er zomaar 100 klanten tegelijk binnenlopen. Leuk idee natuurlijk, maar kan mijn personeel dat ook aan?
De kok kookt zich een ongeluk, en heeft alle pannen vol staan. De aantrekkelijke serveerster doet haar best, maar rent zich bestellend in het zweet, waardoor zij niet de gewenste service kan bieden aan de klanten, die zij verwachten.

Het gevolg is dat de klanten in de zaak, ontevreden de zaak verlaten, en niet meer terug komen! De berichten via de diverse social media kanalen zullen ook een negatieve klank bevatten, waardoor een oriënterende persoon, jou restaurant voorbij zal scrollen.

De oplossing is inzicht

Inzicht in je organisatie kan dit voorkomen! Wanneer je alle processen binnen je organisatie kent, en weet wie welke activiteiten uitvoert, met de juiste kennis van zaken, dan weet je ook hoeveel klanten je binnen een uur kunt bedienen in bijvoorbeeld je restaurant.

Je weet dan dat je kok al gerechten heeft voorbereid, en deze binnen afzienbare tijd heeft afgebakken, en klaar om opgediend te worden. Jij hebt als manager een systeem opgesteld waarbij je klanten een tafel kunnen reserveren, zodat je inzicht hebt in de klantenstroom, en weet hoeveel personeel je moet inzetten, zodat die aantrekkelijke serveerster zich niet in het zweet hoeft te werken, en correct haar klanten kan bedienen, zodat deze tevreden nog een aperitiefje bestellen, en in gedachten al hun volgende bezoek inplannen.

Een interne analyse kan dus erg veel voordelen bieden. Wanneer je interne organisatie niet op orde is, en geen of te weinig inzicht hebt in de activiteiten, en door wie deze correct worden uitgevoerd, kun je niet de service bieden, die jouw klant verdient! Dus ga voor inzicht!

Ja, ik wil inzicht in mijn organisatie

Gepost op

Wat gebeurt er in jouw organisatieproces?

organisatieproces

Wat gebeurt er in jouw organisatieproces?

In iedere organisatie, van klein tot groot is een organisatieproces; een proces dat producten of diensten voortbrengt, welke voorzien in een behoefte. Dit is ook wel de bestaansreden voor de organisatie. In dit productie- of dienstenproces kunnen we drie fase onderscheiden:

De Input

De inbreng van de organisatie om een product te kunnen produceren, of een dienst te kunnen leveren wordt de input genoemd. Voor een productie bedrijf betekent dit dat er productmiddelen nodig zijn. Deze zijn nodig voor het transformatieproces en de besturing daarvan.

Het gaat hierbij voornamelijk om menselijke arbeid, kennis, grondstoffen en kapitaal. Voor een productiebedrijf zijn dit tastbare grondstoffen en andere ingrediënten, terwijl voor een bibliotheek dit de boeken zijn die zijn  uitlenen. Het kapitaal omvat niet alleen het banksaldo, maar ook de bezittingen die waard toekennen aan de organisatie, zoals gebouwen, machines, inrichting van bijvoorbeeld een kantoor en computers.

De Troughput

De input van de middelen wordt in deze fase omgevormd tot een product of dienst, zodat de afnemer, in de meeste gevallen de consument, hiervan gebruik kan maken. Een productiebedrijf transformeert grondstoffen en halffabricaten om naar producten, voor de consument. Ook in bedrijven zonder fysiek proces, in sprake van een troughput; een VVV kantoor verzamelt informatie, en maakt daarvan brochures.

Output

De output is de door transformatiefase ontstane product of en vorm van dienstverlening. De primaire output wordt gevormd door de goederen en diensten die worden geproduceerd. Secundaire outputs zijn onder meer milieubelasting, werkgelegenheid, opleiding van werknemers en belastingbetalingen door het bedrijf.

 primaire proces

Het interne organisatieproces

Het interne organisatieproces, omvat alle processen rondom de input, througput, en output, om deze correct te laten verlopen. Dit interne organisatieproces kan op verschillende manieren worden ingedeeld:

 • de mate van betrokkenheid bij het productieproces
 • de functie van het proces.

De mate van betrokkenheid bij het productieproces

Het productieproces, waarbij binnen de organisatie sprake is van een fysieke omzetting van  grondstoffen en halffabricaten in eindproducten onderscheiden we in drie elementen:

 • het primaire proces
 • het ondersteunende proces
 • het beheersingsproces

Het primaire proces en de daarbij behorende ondersteunende processen zin gericht op de transformatie tot product of dienst. Het beheersingsproces is meer gericht op het beheren van de organisatie als geheel, welke dienen te resulteren in het behalen van de doelstellingen.

Het is hierbij erg belangrijk alle stappen in dit proces goed te volgen, en een overzicht te hebben in deze processen, en bijvoorbeeld het personeel dat deze stappen uitvoert. Een duidelijk beeld van de kennis van de werknemer, en of deze voldoende aansluit bij de functie die hij of zij uitvoert. Een interne analyse kan ook hier duidelijkheid verschaffen, of er wellicht nascholing nodig is, of dat deze werknemer op een andere plaats beter kan worden ingezet.

Dit kan zomaar een efficiëntere manier van werken opleveren, waarbij door de inzet van personeel op een andere plaats, ineens bijvoorbeeld geen overuren meer hoeven te worden gemaakt, en dus direct wordt bespaard op loonkosten!

Ja, ik wil vanaf nu op de kosten besparen

Gepost op

Hoe kan je inloggen zonder WiFi

Persoonlijke Hotspot

Hoe kun je inloggen zonder WiFi?

Je zit middenin een belangrijk ontwikkelingsproces van een superproduct, maar zit in de middle of nowwhere, en in de verste verte geen streepje Wifi te vinden op je tablet! Uiteraard kun je Word aanzetten en hier alvast je tekstverwerken die je later in je website verwerkt. Wil je echter nog wat informatie opzoeken, ter aanvulling van je blog, dan heb je internet nodig om dit op te zoeken.

De oplossing binnen handbereik

De oplossing is binnen handbereik, in je broekzak, of in je tas! Je kunt eenvoudig je persoonlijke Hotspot inschakelen door het inzetten van de data van je mobiele telefoon. Ik zag toevallig vandaag de rekening van mijn mobiele aanbieder, waarbij ik slecht 289 Mb had verbruikt van mijn data, waar de limiet op 10 GB staat, dus een aanzienlijk overschot, die je kunt gebruiken wanneer je buiten het bereik bent van WiFi.

Via jouw telefoon,of die van een vriend of familie kun je deze verbinding delen. Handig voor iemand die geen data-abonnement heeft, of gewoon buiten bereik is van de WiFi. Je maakt dan gebruik van een Hotspot via Tethering.

Wat is Tethering?

Tether is Engels voor vastbinden, waarbij tethering dus staat voor verbinden. Dit bied de mogelijkheid smartphones en andere apparaten met elkaar te verbinden. Hierbij wil ik je echter wel waarschuwen voor het feit dat dit wordt afgeschreven van je data-bundel van diegene die de Hotspot heeft opengesteld.

Wanneer je bijvoorbeeld met meerdere mensen gebruik maakt van de Hotspot, kan het best hard gaan met je data, omdat deze door meerdere gebruikers wordt opgeslokt.

Voor jezelf is het de ideale manier om toch van internet op je laptop of tablet gebruik te kunnen maken,bij afwezigheid van WiFi. Je 4G netwerk is daar waarschijnlijk wel gewoon bereikbaar, waardoor er geen belemmering meer bestaat om toch van internet gebruik te kunnen maken, mét tethering!

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de instellingen op jouw telefoon;  Ga dan naar Hoe kun je toch inloggen zonder WiFi?

Gepost op

Hoe leid je een succesvolle organisatie?

Hoe leid je een Succesvolle Organisatie?

Ondernemers, Verkoopleiders en overige Managers hebben dagelijks vaak te maken met de nodige drukte en hectische omstandigheden welke wellicht helemaal niet nodig zijn. Misschien geldt dat hectische bestaan ook wel voor jou, en mogelijk kom je er daardoor te weinig aan toe om eens rustig na te denken over de toekomstige ontwikkeling van je organisatie, over je klanten, je medewerkers en de kwaliteit van je interne werkprocessen.

Toch wil je je organisatie verder optimaliseren. Je wilt meer focus en samenhang aanbrengen in je organisatie, zodat je efficiënter en vooral ook veel effectiever gaat werken. Je wilt je organisatie eigenlijk veel meer op hoofdlijnen managen, in plaats van je teveel op ad hoc basis bezig te houden met allerlei details. Je wilt je resultaten verbeteren, je wilt meer grip op je totale bedrijfsvoering, je wilt rust, en is hier op korte termijn wat aan te doen!

Hoe pak je dat aan?

Misschien weet je niet goed hoe je dat het beste kunt aanpakken. Misschien weet je niet welke systematiek je daarvoor het beste kunt gebruiken. Misschien weet je niet waar je moet beginnen en welke zaken je in de basis  goed geregeld moet hebben en waar jouw prioriteiten liggen, om een succesvolle organisatie te leiden.

Om te beginnen is het zaak je organisatie in kaart te brengen, zodat je kunt beoordelen welke activiteiten tot een positief resultaat leiden, en hoe jij je organisatie naar je doel leid. Kijk eens welke activiteiten je op dagelijkse basis verricht, en schrijf deze op. Ga dan eens na welke activiteiten door je werknemers, of door externe medewerkers worden verricht, en of dit tot het gewenste resultaat leid.

Ikzelf kreeg bij deze interne analyse inzicht in 38 activiteiten, die ik op regelmatig basis verrichtte binnen mijn organisatie, een aanzienlijk aantal, waar ik nu de functiebeschrijving van heb uitgewerkt, zodat ik kan beoordelen of deze activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan het bedrijfsbelang, en of ik deze stop, uitbesteed, of automatiseer. Uiteindelijk heb je na deze analyse een stuk duidelijker hoe je je resultaten moet bereiken, en hoe jij je organisatie succesvol leid.

Wil jij nu weten hoe jou organisatie er voor staat?
Doe dan de GRATIS interne analyse

 

 

 

Gepost op

Waarom een website voor jouw organisatie ideaal is?

ben jij al te vinden in de zoekmachines

Waarom een website voor jouw organisatie ideaal is?

Een website biedt vele mogelijkheden, waar het de informatie voorziening van de klant betreft. Waar de klant vroeger in de telefoongids op zoek ging naar een aanbieder van het door hem gewenste product, verloopt dit nu via de zoekmachines via het internet. Nog steeds via de telefoon, maar dan zonder gids, maar met de website!

Het grootste deel van de bevolking heeft een mobiele telefoon op zak, en tegenwoordig is het merendeel van deze apparaatjes voorzien van een processor, waarmee vliegensvlug het internet te bereiken is, voor alle gewenste informatie. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er intussen meer zoekopdrachten in Google plaatsvinden via de mobiel, als via de desktop. De mobiel is een stuk kleiner, en lichter dan een telefoongids, en bied vele male meer informatie dan de oude vertrouwde telefoongids.

Gemiste kans

Een ondernemer, of iemand die begint met ondernemen, zou dus eigenlijk moeten beginnen met de ontwikkeling van een website, waar alle informatie te vinden is, die de organisatie te bieden heeft. Er zijn worden maandelijks mer dan 100 miljard zoekopdrachten uitgevoerd via Google, 3,33 miljard per dag. Het is toch een gemiste kans om daarvan geen gebruik te maken?

24/7 Dienstverlening naar de klant

Een website is de perfecte werknemer, die 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn werk doet, en nooit slaapt. De klant die op zoek is naar jouw product of dienst, komt via de zoekmachines bij jouw website, waar deze alle informatie vindt die hij of zij zoekt, en aansluitend een verzoek tot meer informatie kan doen, of wellicht direct overgaan tot de aanschaf van jou product of dienst. En dit op elk uur van de dag, terwijl jij van je nachtrust ligt te genieten, of gezellig met vrienden of kennissen uit eten bent.

Wil jij ook gebruik maken van deze mogelijkheden?

Wil jij ook gebruik maken van de mogelijkheden van een website; een werknemer die 24/7 voor jou werkt, dan kun je hier gratis alle informatie vinden, over hoe je deze eenvoudig opstart, en binnen 4 stappen je website online?

 

 

Gepost op

Welke middelen zet jij in om je doel te bereiken?

Middelen

Welke middelen zet jij in om je doel te bereiken?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, en vele middelen om je klanten te bereiken, zelfs nog voor ze zelf weten dat ze klant van je worden. Als je vroeger iets wilde verkopen, dan zette je een advertentie in de krant, waarbij je de editie koos, waar je doelgroep woonachtig was, of waar je doelgroep naar jouw product of dienst zocht.

Tegenwoordig gaat het eigenlijk niet anders, echter heeft de digitalisering de mogelijkheden aanzienlijk vergroot.
Als je tegenwoordig iets te bieden hebt, kun je vrijwel niet meer om een website heen. Deze biedt informatie over wat je te bieden hebt, en waar ze dat kunnen verkrijgen. Je kunt je klanten hierbij voorzien van je adres, en de route hoe ze je kunnen bereiken, of een link naar een aparte verkooppagina, waar ze direct tot de verkoop over kunnen gaan.

De website geeft hier dan nog meer mogelijkheden, waarbij ze door te klikken op de link van het product,of de dienst in een betaalsysteem komen, waarbij ze kunnen afrekenen, en dan direct een digitaal product ontvangen, of na afrekenen van een fysiek product, de link naar de vervoerder ontvangen, zodat ze het traject van de vervoerder kunnen volgen, en kunnen zien wanneer het product wordt afgeleverd aan hun voordeur.

onbeperkte mogelijkheden

Vrijwel onbeperkte mogelijkheden, waarbij de informatievoorziening van de klant toch wel de voornaamste is.
Via de website kan de klant zien of het product, of dienst wat door de organisatie wordt geleverd, aansluit bij zijn of haar wensen. Wil de klant meer informatie kan door middel van een link naar een specifieke pagina, nog meer informatie worden geboden, of kunnen er diverse contactmogelijkheden geboden worden, waar aanvullende informatie kan worden verstrekt.

Contactmogelijkheden

Er zijn diverse contact mogelijkheden, waarbij de bekendste wel via het e-mailadres verloopt. Deze wijze verloopt dan via het kopje contact, waar het e-mailadres vermeld staat, waarna met een bericht met de prangende vraag aan dit adres kan worden gericht. Momenteel wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt, van social media, om vragen van de klant te beantwoorden. Dit is dan zichtbaar voor alle bezoekers van de Facebookgroep, zodat het stellen van de vraag wellicht overbodig is, omdat deze al beantwoord is voor een andere klant.

Een zeer goede mogelijkheid, waarbij er direct contact met de klant wordt gemaakt, is de vorm van chat, waar de klant een vraag intypt, en binnen afzienbare tijd antwoord krijgt op zijn vraag. Hierop kan direct worden gereageerd, en wanneer nieuwe vragen ontstaan, ook weer direct op worden geanticipeerd.

Uiteraard kan er ook een telefoonnummer worden getoond, echter kan de telefoon dan ook op ongewenste tijden rinkelen, doordat de website 24 per dag informatie levert, en jij als ondernemer misschien net van je nachtrust geniet!

Wil jij binnen 4 stappen je website online? Dat kan via onderstaande knop!

 

 

Gepost op

Een beeld van de processen binnen de organisatie

Een beeld van de processen binnen de organisatie

Willen we een beeld van de processen binnen de organisatie, en weten hoe we die wellicht kunnen verbeteren, dan moeten we deze eerst in kaart brengen. Dit doen we met behulp van de 7 S analyse, welke de diverse onderdelen onder de loep neemt. Hierbij onderzoeken we 7 onderdelen: Structuur, Strategie, Systemen, Stijl, Skills, Staff en Shared Values.

Structuur

Hierbij analyseren we de organisatiestructuur, en hoe de verschillende processen zijn ingericht. Welke functies zijn er binnen de organisatie, welke bevoegdheden vallen er onder deze functies, en hoe is de arbeidsverdeling over deze functies.

Dit kan per organisatie sterk verschillen, omdat de ene organisatie bestaat uit 1000 medewerkers, waarin diverse gradaties van directie, leidinggevenden en arbeiders bestaan, terwijl de andere organisatie uit één persoon bestaat, die zijn werkzaamheden automatiseert via de mogelijkheden via het internet.

Hoe de organisatie ook in elkaar steekt, het moet wel duidelijk zijn, welke werkzaamheden er worden uitgevoerd, en door wie!

Strategie

Welke strategie wordt er gevolgd, om de uiteindelijke doelstellingen te bereiken? Dit kan ook al op kortere termijn bekeken worden, en de doelstelling voor bijvoorbeeld het einde van de maand. Welke middelen zijn er nodig, en hoe worden deze ingezet, en hoeveel mensen zijn daar voor nodig, of welke stappen dienen daarvoor gezet te worden, en/of hoe kunnen deze geautomatiseerd verlopen, en welke hardware en software is daarvoor nodig?

Systemen

Bij systemen gaat het over hoe de processen binnen de organisatie verlopen, hoe de communicatie verloopt, de procedures en de afspraken om alle werkzaamheden in goede banen te laten verlopen. Bij een éénmansorganisatie zal communicatie geen probleem vormen, echter in een lijnorganisatie, waar de directie, via de lijnfunctionarissen en managers een bericht doorgeeft aan de werknemers, kan ruis optreden, waardoor het bericht verkeerd wordt geïnterpreteerd, en er chaos ontstaat op de werkvloer.

Stijl

Stijl verwijst naar leiderschap, en de manier waarop leiding wordt gegeven, door het management. Het leiderschap heeft vaak aantoonbaar effect op het resultaat van de werknemers, en daarmee op het bedrijfsresultaat.

Skills

Welke Skills ofwel welke vaardigheden bezitten de werknemers van de organisatie, waardoor er onderscheidende prestaties kunnen worden geleverd? Zijn deze voldoende om onderscheidend vermogen te creëren, of moeten hier mensen voor worden aangetrokken, of moeten de huidige werknemers worden bijgeschoold?

Staff

Hoe is P&O binnen de organisatie vormgegeven? Aan welke kenmerken moet het personeel voldoen? Hoe beloont de organisatie het personeel en hoe wordt het personeel behouden? Zijn er mogelijkheden voor scholing, en ontstaan hierdoor doorstroommogelijkheden? Kan de organisatie nog verder groeien, of zit deze aan zijn plafond? Worden de werknemers voldoende uitgedaagd in hun functie, of is het slechts een repetitieve handeling, waarbij men van 8 tot 5 aanwezig moet zijn? Dit zijn allemaal belangrijke punten over de vormgeving van het personeelsbestand, en de functies die zij uitvoeren.

Shared values

Gedeelde waarden zijn het bestaansrecht van een organisatie en staat daarom centraal in het model.
Kernwaarden, visie en bedrijfscultuur waarop de organisatie is gebaseerd.

Uitvoering van het 7-S-model

Onderzoek per element de problemen en vat deze samen. Maak daarna een matrix op en verbind de elementen met elkaar. Bedenk daarna oplossingen en stem dit af met de bedrijfsstrategie.

Noot: een extra S —> het 8S model

Naar mijn mening is de 7S analyse niet compleet zonder een extra S, en wel die van Succes!
Dit met de vraag of de huidige middelen en werkzaamheden toereikend waren om in een succesvolle uitkomst te voorzien. Is dit niet het geval, wat moet er dan veranderen in de aanpak van de werkzaamheden, of welke middelen moeten er worden toegevoegd?

Gepost op

Analyse van jou bedrijfsomgeving

Logo Paul van Mackelenbergh

Analyse van jou bedrijfsomgeving

Analyse van jou bedrijfsomgeving doen we onder andere met de 5 C analyse. Deze analyse omvat de onderdelen:

 • Company
 • Collaborators
 • Customers
 • Competitors
 • Climate

Mijn BedrijfPVM

Company

In dit onderdeel evalueer je je bedrijf. Reflecteer op je doelen, kijk kritisch naar je strategie en beoordeel je capabiliteit. De bedoeling is om je bedrijf in kaart te brengen met als doel om je sterke en zwakke punten boven water te halen. Begin bijvoorbeeld met het beantwoorden van de volgende vragen:

Wat zijn je Doelen en Strategie?

 • Wat zijn voor afgelopen jaar de doelen en strategie geweest?
 • Wat zijn de doelen en strategie door de jaren heen geweest?
 • Waar wil ik over een jaar staan als bedrijf?
 • Welke marketingmethoden zijn ingezet?

Hoe is de Performance van je bedrijf

 • Hoe effectief hebben de gekozen strategieën tot nu toe gewerkt?
 • Zijn de doelen afgelopen jaren behaald?
 • Waar lagen knelpunten in het behalen van de doelen?
 • Welke onvoorziene positieve gebeurtenissen zijn er geweest die hebben bijgedragen aan het halen van doelen?


Hoe is de Positionering van je bedrijf?

 • Wat is de perceptie van je bedrijf in de markt?
 • Wat zijn je sterke en zwakke punten?
 • Wat is de mening van de doelgroep over je bedrijf?

Wat voor Producten verkoop je?

 • Hoe goed is mijn productaanbod?
 • Waar zou je wijzigingen aanbrengen?

Probeer deze vragen uitgebreid te beantwoorden. Ga de diepte in en doe onderzoek. Stop pas met het antwoord als je tevreden bent over de volledigheid ervan. Wees eerlijk in de antwoorden en vraag je af of je tevreden bent met de huidige situatie. Maak eventueel al notities als je ideeën voor de strategie krijgt.

Collaborators

Collaborators, oftewel je samenwerkingspartners, vormen een belangrijke rol in je bedrijfsprocessen. In dit onderdeel ga je alle samenwerkingen uitschrijven en daarbij ook direct nadenken over hoe jouw samenwerkingspartners jouw bedrijf kunnen helpen. Er zijn vier soorten samenwerkingen:

 1. Leveranciers.
  Leveranciers zijn meestal reactief. Ze leveren goederen die jij van ze inkoopt. Maar meestal hebben je leveranciers ook kennis die voor jou waardevol kan zijn. En zowel jij als je leveranciers zijn gebaat bij groei van je bedrijf. Schrijf uit welke leveranciers je kunnen helpen en op welke manier.
 2. Bureaus.
  Werk je samen met een internetbureau? Of met freelance copywriters? Schrijf ze uit en werk eventueel enkele vragen uit die je naar ze kunt sturen over kansen en verbeterpunten in de samenwerking.
 3. Distributeurs.
  Dit zijn de partijen die jouw voorraad verkopen. Bijvoorbeeld winkels of affiliates. Schrijf ze uit en werk uit of, en hoe, deze partners jouw kunnen helpen in het verwezenlijken van jouw doelen.
 4. Parterschappen.
  Heb je business partners? Schrijf eens uit hoe ze je extra van dienst kunnen zijn bij het leveren van kennis, goederen of geld om jouw doelen te behalen.

Customers

Dit onderdeel is erg belangrijk. Je gaat uitzoeken en uitschrijven wie jouw ideale klant is, wie op dit moment je klant is en hoe jouw (ideale) klant de keuze maakt om bij jou een aankoop te doen. Doe onderzoek naar de volgende zaken:

 1. Wat is de grootte van jouw afzetmarkt en wat is de groei?
 2. Welke marktsegmenten zijn er in je afzetmarkt?
 3. Welke factoren spelen mee in het aankoopproces?
 4. Waar koopt je klant (het liefst) je product?
 5. Waar zoekt en vindt je klant informatie over jouw product?
 6. Hoe ziet het aankoopproces er uit?
 7. Hoe vaak koopt een klant iets bij jou?
 8. In hoeverre zijn er seizoensinvloeden op je verkoop?
 9. Hoeveel producten koopt je klant per keer en hoeveel geeft hij uit?
 10. Wat zijn de trends die je inzichtelijk kunt brengen over de behoeften en voorkeuren?

 Competitors

Door je concurrenten te identificeren en te omschrijven krijg je een goed beeld van je competitie en de plek van jouw bedrijf in je branche. Maar belangrijker nog: deze data gebruik je om een strategie te vormen die kansen benutten die je concurrenten laten liggen en een strategie die bedreigingen van concurrenten kan weerleggen.

Je kunt als volgt te werk gaan:

 1. Identificeer je primaire concurrenten
 2. Beantwoord de volgende vragen per concurrent:
  • Hoe profileert het bedrijf zich?
  • Wat is de perceptie van de klant van het bedrijf?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten?
  • Wat is een goede strategie om de strijd met het bedrijf aan te gaan?


Zijn er nog opkomende concurrenten of indirecte concurrenten die een bedreiging (kunnen) vormen? Analyseer deze dan op dezelfde manier.

Climate

Wil jij voorbereid zijn op verandering? Dan heb je een strategie nodig die inspeelt op de ontwikkelingen die van invloed zijn op je business. Om het klimaat in kaart te brengen, gaan we een variant van een PEST-analyse toepassen. Een PEST-analyse omvat standaard de politieke, economische, sociale en technische factoren die het klimaat van een onderneming bepalen. Er zijn inmiddels meerdere varianten van de PEST-analyse. Twee toevoegingen die ik in dit geval opneem zijn: demografische en ecologische factoren.

Politiek
Omschrijf hoe de politiek zich bezighoudt met de economie en waar jij het effect van merkt als bedrijf. Denk hierbij belastingregels, beperkingen op het gebied van handel, ecologische beperkingen, maar ook politieke stabiliteit.
Economie
Omschrijf de situatie van de economie. Ga in op de trend in economische groei of daling, inflatie en wisselkoersen. Ligt toe hoe de economie van invloed is op je bedrijf.
Sociaal
Leg sociale factoren toe die van invloed zijn op je business. Denk aan: trends in lifestijl, kooppatronen, religie, taal, de opinie over jouw producten.

 

Techniek
Licht toe hoe technologische veranderingen van invloed zijn op je business. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: zijn er technologische veranderingen die van invloed zijn op het aankoopproces? Zijn er nieuwe technieken die voor efficiëntie kunnen zorgen in het productie of verkoopproces? Zijn er online ontwikkelingen die van invloed zijn op aankopen?
Demografie
Demografie zou een onderdeel van ‘sociaal’ kunnen zijn, maar naar mijn idee is het voor veel ondernemingen interessant om dieper in te gaan op demografische statistieken. Breng bijvoorbeeld in kaart:

 • Als je een demografisch profiel van je klant hebt, hoeveel potentiële klanten er op dit moment zijn en wat de groei is van deze doelgroep.
 • Voor jouw afzetgebied: statistieken over inkomen, etniciteit, gezinssamenstelling, werkloosheid en politieke voorkeur.

Ecologisch
Er is sinds een aantal jaren een sterke ontwikkeling aanwezig op het ‘groene’ vlak. Er is steeds meer vraag naar duurzame producten en productieprocessen. Breng voor jezelf in kaart: in hoeverre let je doelgroep op het feit of jij duurzame producten levert of hoe groen je productieprocessen zijn? En breng in kaart wat de ontwikkelingen en mogelijkheden zijn.

Samenvatting

Als het goed is heb je nu flink veel relevante informatie verzameld. Om naar de volgende stap te gaan, is het goed om een samenvatting te maken van de situatie te maken. Houd het kort, ongeveer een a4 en gebruik alleen de informatie die je wilt gebruiken voor je strategie.

 

Gepost op

Wat is marketing eigenlijk?

Marketing cadeau

Wat is Marketing eigenlijk?

Marketing is aan de buitenwereld laten zien, wat u kan en wat u te bieden heeft. Dat kan u persoonlijk zijn, of uw organisatie. Het is belangrijk om hierbij alle facetten te benoemen, die het product, of de dienst die u biedt bevatten. Research is hierbij belangrijk, maar ook het empathisch vermogen van de marketeer, om de marketing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Via de marketing ontvangt de buitenwereld een kijkje in de keuken van de organisatie, en wordt de kennis en ervaring duidelijk voor de toekomstige klant, en of het product of de dienst aan zijn of haar wensen voldoet. Wanneer het een dienst betreft dient deze zo correct mogelijk omschreven te worden, waarbij de expertise van de medewerkers van de organisatie naar voren komt.

Een eerste indruk maak je maar één keer

Een eerste indruk maak je maar één keer, en bij het aanbod, waar vaak de website van de organisatie het eerste contact moment is, dient deze boodschap duidelijk te worden weergegeven. Bij een fysieke dienst, is het belangrijk dat wordt weergegeven op wat voor locatie de dienst wordt verleend. Een masseur die zijn diensten aanbied in een rommelige koude schuur, zal weinig klanten aan zich binden. Eén klant wellicht, die aansluitend een negatief bericht de wereld in stuurt. Zoals u weet gaat negatief nieuws, vele malen sneller dan goed nieuws, waarbij het veel inspanning vergt om deze teniet te doen.

Een duidelijk beeld vormen via de marketing van de dienst van de organisatie, waar binnen enkele seconden een beslissing wordt genomen, dient dan ook zorgvuldig te geschieden, waarbij de unieke, vaak noodzakelijke aspecten worden benoemd. Deze aspecten moeten tevens de in het verleden door de media verspreide geruchten ontzenuwen, en de toekomstige en huidige klant een gerust gevoel geven, wanneer deze met u of uw organisatie in zee gaat.