Probleemstelling

Heb jij een probleem?

Veel ondernemers ervaren problemen in hun bedrijfsvoering, en roepen dan de hulp in van deskundigen, in de hoop dat zij, hun redders in nood, het probleem oplossen. Dit is meestal het geval, echter hiervoor dient het probleem wel correct geformuleerd te zijn, zodat het duidelijk is, waar aan gewerkt dient te worden.

Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie, en de gegevens die hierover bekend zijn, en de prognose van de gewenste situatie, die hierbij zo nauwkeurig mogelijk wordt ingeschat. Hierbij dient uiteraard rekening gehouden te worden met de te verwachten toekomstige activiteiten, van de organisatie, en de concurrerende aanbieders.

De huidige situatie en de prognose vormen de basis voor de probleemstelling. De situatieanalyse kan bijvoorbeeld uitwijzen dat er in uw markt een dalende trend waarneembaar is, in de vraag naar uw product, terwijl de concurrentie moordend is. Hierop zult u dan actie dienen te ondernemen.

Een goed geformuleerde probleemstelling bestaat altijd uit de belangrijkste externe ontwikkelingen; de kansen en bedreigingen, en de belangrijkste interne zaken die daaraan gerelateerd zijn; de sterkten en de zwakten. In het kort gezegd de SWOT-analyse.
aaansluitend de bedrijfseconomische gevolgen voor de onderneming, als het beleid niet wordt aangepast.

Benoem hiervoor de sterkten en de zwakten uit jouw organisatie, en de kansen en bedreigingen uit de markt.
De verdere verwerking kun je lezen in het bijgaande Whitepaper, die je kunt downloaden, zodat je jouw probleemstelling duidelijk kunt formuleren, en behandelen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Call Now Button
UA-79587611-1