Recht op vergetelheid

Recht op vergetelheid

In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.

Voorwaarden recht op vergetelheid
Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.

Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.

Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

Wettelijk bepaalde bewaartermijn
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.

Kinderen
De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).

Verschil met nu
Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering (artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Maar het recht op vergetelheid is breder. Het recht is niet meer – zoals nu – beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of niet ter zake doende gegevens.

(bron: Autoriteit Persoonsgegevens)

Wij als organisatie hebben te maken zoals hierboven ook al is beschreven, te maken met een bewaartermijn.
U als nieuwsbrieflezer, die staat ingeschreven heeft daar niets mee te maken, u kunt zich via de link onderaan de nieuwsbrief afmelden wanneer u daar behoefte aan heeft. U maakt dan al gebruik van het recht op vergetelheid. Uw gegevens zullen na een bevestiging, verwijderd worden.

Bent u echter klant van ons, en heeft u een product van ons aangeschaft, dan hebben wij met een bewaartermijn te maken. De betreffende gegevens dienen dan bewaard te blijven conform de regels van de belastingdienst. Wanneer u echter gebruik gemaakt heeft van de link in de nieuwsbrief/e-mail, dan ontvang u geen promotionele, of informerende e-mails meer van ons.

Heeft u nog vragen of kunnen wij u van dienst zijn met de verwerking van de AVG in uw organisatie, stuur dan uw verzoek naar info@rdom.nl